Oferujemy profesjonalną opiekę lekarsko-weterynaryjną dla zwierząt towarzyszących.

Dr n. wet. Jolanta Źródłowska-Danek
  • specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych (2017)
  • doktor nauk weterynaryjnych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2013)
  • specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej (2011)
  • lekarz weterynarii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu (2007)

Dyplomy i Certyfikaty

Zamknij menu